Nhạc Hàn -> Rap, hiphop -> Mới chia sẻ
# Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Chuyên mục / Sáng tác Downloads
1 Sneak
Khundi Panda; TakeOne; Mckdaddy
4:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
1
Hôm qua 14:58
2 I Be Like
Changstarr*; Mckdaddy
2:38
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
2
Hôm qua 14:57
3 Owner
EK; Hanguksaram; Mckdaddy
3:31
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
1
Hôm qua 14:57
4 Tour Life
Basick; Mckdaddy
3:00
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
0
Hôm qua 14:55
5 Like A Tank
Owen Ovadoz; Mckdaddy
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
0
Hôm qua 14:54
6 Not Expensive
KILLTH4TKIM; Mckdaddy
3:26
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
0
Hôm qua 14:54
7 x2
Mckdaddy
2:57
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
0
Hôm qua 14:52
8 Fetti
Wijineedsmore; Jeremy Quest; Mckdaddy
4:03
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
0
Hôm qua 14:52
9 Issue
Mckdaddy
2:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
0
Hôm qua 14:52
10 New Money New Blood
Tommy Strate; Mckdaddy
2:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
1
Hôm qua 14:50
11 Shut Up
Ja Mezz; Mckdaddy
2:44
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: I'm In Trouble But It Feels Like Everyday (Regular) (2019)
2
Hôm qua 14:50
12 Flower
Haon
4:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Flower (Single) (2019)
52
18/01/2019 16:05
13 Waiting For You
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
13
17/01/2019 12:50
14 Tonight (With Melody)
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:09
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
20
17/01/2019 12:49
15 Purple Rain
Cheeze; Lee Min Hyuk (HUTA)
3:17
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
19
17/01/2019 12:48
16 All Day (Korean Version)
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:39
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
21
17/01/2019 12:48
17 Fallin'
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:55
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
14
17/01/2019 12:47
18 Falling Blossoms (Interlude)
Lee Min Hyuk (HUTA)
1:40
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
25
17/01/2019 12:47
19 Lonely
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
24
17/01/2019 12:45
20 Hang Out
Soyeon ((G)I-DLE); Lee Min Hyuk (HUTA)
3:58
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
33
17/01/2019 12:45
21 Ya
Lee Min Hyuk (HUTA)
3:12
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
91
17/01/2019 12:44
22 Hutazone
Lee Min Hyuk (HUTA)
1:51
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hutazone (Regular) (2019)
33
17/01/2019 12:43
23 Malibu
Swalo
3:05
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Malibu (Single) (2019)
52
15/01/2019 12:38
24 Hours
Damiano
3:50
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Hours (Single) (2019)
63
14/01/2019 18:17
25 Baby
Dress
3:16
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Baby (Single) (2019)
24
14/01/2019 18:16
26 Tting
Jvcki Wai; Young B; Osshun Gum; Han Yo Han
3:46
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Dingo x Indigo Music (Single) (2019)
39
13/01/2019 17:20
27 THX
Leellamarz
3:20
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
23
11/01/2019 20:59
28 Cold
Leellamarz
3:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
24
11/01/2019 20:58
29 Time Capsule
Leellamarz
3:01
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
14
11/01/2019 20:58
30 Rain Shower
Hash Swan; Leellamarz
3:30
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Marz 2 Moon (EP) (2019)
21
11/01/2019 20:58
31 Comfortable
One; Simon D; Gray
4:12
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Episode 2 (2016)
5.655
11/01/2019 10:44
32 Going Home
#Gun; Gummy; Mad Clown
3:59
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Episode 2 (2016)
5.738
11/01/2019 10:43
33 Knock
Zion.T; KUSH
3:15
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Special (2016)
1.602
11/01/2019 10:43
34 Machine Gun
Zion.T; KUSH; Mino
3:46
320kbps
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Show Me The Money 5 Special (2016)
2.915
11/01/2019 10:43
35 Curtain Call (Outro)
Junoflo
3:48
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
33
09/01/2019 22:16
36 La Familia
Junoflo
3:06
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
39
09/01/2019 22:16
37 Fools Gold
Junoflo
2:33
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
55
09/01/2019 22:15
38 Cliché
Junoflo
3:27
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
39
09/01/2019 22:15
39 Palm Trees
Junoflo
3:07
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
39
09/01/2019 22:14
40 Ausgang (ㅌxit)
DJ Zo; Junoflo
2:04
Lossless
Nhạc Hàn -> Rap, hiphop
Album: Statues (EP) (2019)
46
09/01/2019 22:14